นายมะยม http://awayg.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=20-03-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=20-03-2007&group=5&gblog=1 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรี่ส์ แรกที่จะเอามาเสนอคือ.. MY GIRL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=20-03-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=20-03-2007&group=5&gblog=1 Tue, 20 Mar 2007 1:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=4&gblog=3 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้อยากกินฟักตุ๋น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=4&gblog=3 Mon, 26 Feb 2007 15:49:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=4&gblog=2 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้อยากกินมะระตุ๋น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=4&gblog=2 Sat, 24 Feb 2007 23:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=25-02-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=25-02-2007&group=4&gblog=1 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้อยากกิน ออส่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=25-02-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=25-02-2007&group=4&gblog=1 Sun, 25 Feb 2007 11:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=31-01-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=31-01-2009&group=3&gblog=3 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ฤกษ์ เก็บกวาดนิดหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=31-01-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=31-01-2009&group=3&gblog=3 Sat, 31 Jan 2009 22:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=3&gblog=2 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยเรื่องของความเซ็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=26-02-2007&group=3&gblog=2 Mon, 26 Feb 2007 13:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=3&gblog=1 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮ้ออ ในที่สุดวันที่จะได้พักผ่อน ก็อด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=3&gblog=1 Sat, 24 Feb 2007 2:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=12-05-2012&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=12-05-2012&group=2&gblog=4 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[มาปัดกวาด Blog เล็กน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=12-05-2012&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=12-05-2012&group=2&gblog=4 Sat, 12 May 2012 12:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=01-03-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=01-03-2007&group=2&gblog=3 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[โย่ว สิ้นเดือนแล้วว่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=01-03-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=01-03-2007&group=2&gblog=3 Thu, 01 Mar 2007 12:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=23-02-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=23-02-2007&group=2&gblog=2 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[ในที่สุด ก็ได้ ฤกษ์ ปรับปรุง Blog ซะที ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=23-02-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=23-02-2007&group=2&gblog=2 Fri, 23 Feb 2007 22:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=2&gblog=1 http://awayg.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ได้ไปเที่ยว สยามพารากอนมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=awayg&month=24-02-2007&group=2&gblog=1 Sat, 24 Feb 2007 12:16:42 +0700